Korzyści biznesowe z e-archiwum:

1. Szybki i wygodny dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej.

2. Możliwość jednoczesnej pracy wielu pracowników klienta z jednym dokumentem.

3. Zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia/zniszczenia źródłowej dokumentacji papierowej.

Sprawdż ofertę

REJESTRACJA DANYCH W SYSTEMACH KLIENTA

YourDoc oferuje kompleksową rejestrację danych, która może obejmować nie tylko wprowadzenie informacji do systemów informatycznych, ale również realizację czynności towarzyszących temu procesowi, także wymagających kontaktu z klientem. Rejestracja danych dedykowana jest głównie firmom wytwarzających masowe ilości dokumentacji określonego rodzaju, np. umów.

Usługa może obejmować:

- rejestrację określonych elementów z dokumentów w bazie danych,

- weryfikację informacji już wprowadzonych do bazy danych z oryginałami dokumentów,

- uzupełnianie w systemach ewentualnych braków danych.

Dane mogą być wprowadzane bezpośrednio do systemów informatycznych klienta lub mogą być przesyłane do klienta cyklicznie jako zestawienie odpowiednich danych w pliku np. xml.

SKANOWANIE I E-ARCHIWUM

Przetwarzanie dokumentów papierowych na formę elektroniczną, a następnie udostępnianie ich obrazów klientowi jest podstawowym procesem realizowanym przez YourDoc.

Digitalizacja zbiorów jest realizowana przez Nas w ramach poniższego zakresu parametrów:

- wszystkie formaty dokumentów do A0 włacznie;

- tryb czarno – biały, odcienie szarości, kolor.

Skanowanie dokumentów poprzedza ustalenie katalogu akt. Następnie dokumenty przetwarzane są na formę elektroniczną i opisywane właściwymi metrykami ustalonymi z klientem. Zeskanowane i skatalogowane dokumety przechowujemy na naszym serwerze, który udostepniony jest klientowi lub wprowadzamy dokumenty do systemu/ bazy danych klienta.

Masowa wysyłka listów

Oferujemy kompleksową obsługę korespondencji masowej, która poza wydrukiem, zaadresowaniem i zakopertowaniem listów obejmuje również ich dostarczenie do odbiorcy w Państwa imieniu, za pośrednictwem operatora pocztowego. Pracownicy Państwa firmy nie tracą niepotrzebnie czasu na żmudne składanie dokumentów, kopertowanie, adresowanie, przyklejanie znaczków czy stanie w kolejkach na poczcie.

Udostępniamy możliwość doręczania masowej korespondencji za pośrednictwem wybranego przez Klienta operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Możemy również dokonać segregacji korespondencji na poszczególnych operatorów pocztowych, tym samym optymalizując i obniżając koszty dostarczenia listów do adresata końcowego.Nasza usługa umożliwia wysłanie tradycyjnych, papierowych przesyłek listowych do tysięcy odbiorców w jednej chwili. Dokumenty zawarte w przesyłce dostarczone mogą być do nas w wersji elektronicznej. Wystarczy stworzyć jeden elektroniczny dokument i przygotować bazę odbiorców. My przetworzymy dokumenty według Państwa specyfikacji oraz wyślemy je do wskazanych odbiorców. Alternatywnie można dostarczyć do nas gotowe materiały lub dodatki, które mają znaleźć się w danej przesyłce.

Przepisywanie nagrań

Oferujemy transkrypcję dowolnych nagrań w języku polskim. Obsługujemy przepisywanie konferencji, spotkań, analiz, ekspertyz, nagrań rozmów telefonicznych itp. Dla Państwa wygody dokonujemy zarówno transkrypcji dosłownej (rzeczywiste wypowiedzi osób mówiących), jak i kontekstowej (dopasowanej do znaczenia wypowiedzi). Rozwiązanie to jest szczególnie wygodne dla tych, którzy nie korzystają z systemów dyktowania, ani rozpoznawania mowy, a tego typu prace zdarzają się nieregularnie. Przepisywanie to wbrew pozorom bardzo złożony i czasochłonny proces, który zależy od wielu czynników np. jakości dźwięku, wypowiedzi, ilości osób itp. Dlatego do każdego zlecenia przystępujemy po krótkiej analizie materiału dźwiękowego.